1-9.dk

1-9.dk

Rekreativ værdi: cykling i Danmark

Vi har været ude at kortlægge infrastrukturen – på en hverdagscykel – i udvalgte afgrænsede områder og vurderet hver enkelt delstrækning fra vejkryds til vejkryds på en lang række parametre. Hver enkelt strækning er tildelt en rekreativ værdi på en skala fra 1-9: