knudepunkter.dk
Realisering

Realisering

Designets kvalitet, realiserbarhed og holdbarhed skal vurderes i en række pilottest. I en iterativ proces bliver leverancerne gennemgået frem mod den endelige anbefaling til fremtidens rekreative netværk.