Fremtidens rekreative netværk
Knudepunkter
Strategi

Strategi

I strategifasen vil principper og metoder for projektets leverancer blive udviklet. Overordnede beslutninger om modellen og vejvisningskoncept sætter rammen for designet.