Fremtidens rekreative netværk

Dansk Cykelturisme står i spidsen for et projekt, der skal udvikle og teste nye måder at aktivere rekreativ infrastruktur på. Det er første skridt på vejen mod et landsdækkende, lettilgængeligt og fleksibelt netværk af høj kvalitet, som tager udgangspunkt i brugernes behov. Målet er at give flere mennesker nem adgang til alt det, Danmark har at byde på, når man vandrer eller cykler – og andre måder at bevæge sig på er også en del af det store billede.

Vi aktiverer den rekreative infrastruktur, så flere friluftsbrugere oplever et tilgængeligt og fleksibelt netværk af høj kvalitet.Projektet er tredelt:

  • Vi designer et knudepunktsnetværk med fysisk afmærkning og en brugervenlig og funktionel formidlingsplatform.
  • Vi aktiverer naturskønne områder og afprøver netværket i fire områder af landet: på Sydbornholm og i omegnen af Sønder Omme, Vejle og Præstø Fjord.
  • Vi fastlægger kriterier for og metoder til at kortlægge infrastrukturen på landsdækkende plan, og vi etablerer best practice for, hvordan vi organiserer og forankrer netværket i Danmark.

Hvad er et knudepunktsnetværk

Illustration hvordan knudepunktsnetværket på Bornholm kunne se ud

Forestil dig et sammenhængende netværk af naturskønne cykel- og vandreruter. Netværket er bundet sammen af knudepunkter, hvor du kan vælge, i hvilken retning du vil fortsætte. Du planlægger din tur, kort eller lang, og navigerer via knudepunkterne, der fungerer som afmærkning på ruterne. Brugervenlige kort og en lige så brugervenlig digital ruteplanlægger gør det nemt at tilrettelægge turen og skifte mening undervejs, hvis du fx får lyst til at forlænge den gode oplevelse.

Spørgeskema cykelvejvisning

Brugstedet

Vi er nomineret til Geodataprisen! I skarp konkurrence med fire andre innovative kort-projekter er “Fremtidens cykelkort” over det nye rekreative netværk nomineret til Geodataprisen i …

CRBAM22

Inspirerende dialog i Amsterdam På den internationale Cycling Research Board-konference (CRBAM) i København sidste år præsenterede vi, hvordan vi bruger ‘rekreativ værdi’ som værktøj til at kortlægge …

Sti-erfagruppen

Nationalt friluftsnetværk deler erfaringer med rekreativ infrastruktur Dansk Cykelturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug, Videnscenter om Handicap, Landbrug & Fødevarer og Udvikling …