Knudepunkter.dk

Knudepunkter.dk

Intro

Friluftsrådet har bevilliget 5 mio. kr. til projektet ”Fremtidens rekreative netværk”. Projektets formål er at udvikle og teste nye måder at aktivere rekreativ infrastruktur på. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Vandrelaug, Dansk Kyst- og Naturturisme, udvalgte kommuner og destinationsselskaber og med Dansk Cykelturisme som projektejer- og -leder. Målsætningen for projektet er:

At få flere vandrere og cyklister til at opleve et tilgængeligt, innovativt og fleksibelt netværk af høj kvalitet for rekreation og aktivitet.Projektet er delt op i to dele:

  • Afprøvning af et ’knudepunktsnetværk’ for vandrere og cyklister i tre forskelligartede danske områder;
  • At udvikle principper og modeller for en landsdækkende kortlægning, forankring og organisering samt digital formidling.

Analyse

I starten af projektet undersøges eksisterende analoge og digitale vejvisningssystemer for cyklister og vandrere i både ind- og udland. Analysen danner grundlag for de indsigter og anbefalinger, der vil indgå i strategien.

Strategi

I strategifasen vil principper og metoder for projektets leverancer blive udviklet. Overordnede beslutninger om modellen og vejvisningskoncept sætter rammen for designet.

Design

Den detaljerede udarbejdning af koncept, brugertest og formidling giver form til projektet. Det samlede design, identitet og leverancer bliver født i denne fase.

Realisering

Designets kvalitet, realiserbarhed og holdbarhed skal vurderes i en række pilottest. I en iterativ proces bliver leverancerne gennemgået frem mod den endelige anbefaling til fremtidens rekreative netværk.

Webside online

Webside online Hej Verden! Projektets hjemmeside er online fra idag. Projektets team er glad for at informere dig løbende med yderlige information om projektet. På …

Subscribe

Her kan du finde de nyeste opdateringer om projektet. Vil du holdes opdateret maksimalt 6 gange om året, skriv dig op: