‘Fremtidens rekreative netværk’ er et samarbejde mellem Dansk Cykelturisme, Dansk Vandrelaug og Dansk Kyst- og Naturturisme, støttet af Friluftsrådet. Projektet designer og udvikler fundamentet for et nationalt netværk til cyklister og vandrere – ensartet skiltet og bundet sammen af knudepunkter. 

Fremtidens rekreative netværk

Dansk Cykelturisme står i spidsen for et projekt, der skal udvikle og teste nye måder at aktivere rekreativ infrastruktur på. Det er første skridt på vejen mod et landsdækkende, lettilgængeligt og fleksibelt netværk af høj kvalitet, som tager udgangspunkt i brugernes behov. Målet er at give flere mennesker nem adgang til alt det, Danmark har at byde på, når man vandrer eller cykler – og andre måder at bevæge sig på er også en del af det store billede.

Vi aktiverer den rekreative infrastruktur, så flere friluftsbrugere oplever et tilgængeligt og fleksibelt netværk af høj kvalitet.Projektet er tredelt:

  • Vi designer et knudepunktsnetværk med fysisk afmærkning og en brugervenlig og funktionel formidlingsplatform.
  • Vi aktiverer naturskønne områder og afprøver netværket i fire områder af landet: på Sydbornholm og i omegnen af Sønder Omme, Vejle og Præstø Fjord.
  • Vi fastlægger kriterier for og metoder til at kortlægge infrastrukturen på landsdækkende plan, og vi etablerer best practice for, hvordan vi organiserer og forankrer netværket i Danmark.

Spørgeskema cykelvejvisning