Fremtidens rekreative netværk
Team

Team

Projektteam

Dansk Cykelturisme
Dansk Vandrelaug
Dansk Kyst- og Naturturisme
Billund Kommune
Bornholm Regionskommune
Næstved Kommune
Vejle Kommune
Vordingborg Kommune
Destination Bornholm
Destination SydkystDanmark
Destination Trekantsomraadet

Styregruppe

Friluftsrådet
Kommunernes Landsforening
Kommunalteknisk Chefforening
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Foreningen Danske Destinationer
Dansk Vandrelaug
Dansk Cykelturisme
Dansk Kyst- og Naturturisme

Ekstern samarbejdspartner

Kommunikation: Helle Midtgaard

Referencegruppe

Vejdirektoratet
under udvikling