Team

Team

Projektteam

Dansk Cykelturisme
Dansk Vandrelaug
Dansk Kyst- og Naturturisme
Billund Kommune
Bornholm Regionskommune
Næstved Kommune
Vejle Kommune
Vordingborg Kommune
Destination Bornholm
Destination SydkystDanmark
Destination Trekantsomraadet

Styregruppe

Friluftsrådet
Kommunernes Landsforening
Kommunalteknisk Chefforening
Naturstyrelsen
Foreningen Danske Destinationer
Dansk Vandrelaug
Dansk Cykelturisme
Dansk Kyst- og Naturturisme

Eksterne samarbejdspartner

Kommunikation: Helle Midtgaard
Sign manufacturing: SafeRoad Daluiso
Wayfinding user research: MijksWise and Mijksenaar

Referencegruppe

Vejdirektoratet
under udvikling

Referencegruppe wayfinding

Janik Frithioff
Le Bureau
Moesgaard
Triagonal
Urgent Agency