Borgermøde om vandring

Borgermøde om vandring

Hvad tænker de lokale beboere? Det er vigtig information, når man designer et rekreativt netværk med udgangspunkt i brugerne. 

I marts inviterer vi interesserede borgere, lodsejere og lokale organisationer til møde i de fire pilotområder, hvor vi tester og udvikler netværk: Vejle, Sønder Omme, Præstø og Sydbornholm. På agendaen er bl.a.:

  • status på test af cykelnetværk
  • input til et nyt vandrenetværk     
  • ideer, ønsker, behov og barrierer.

Vil du med? Så læs mere og tilmeld dig her