En kompleks og krævende database

Et af indsatsområderne i projekt “Fremtidens rekreative netværk” er at komme med anbefalinger til et smidigt digitalt værktøj, som fra start fungerer så godt, at det er attraktivt både for brugerne og de mennesker, der skal håndtere dataene. Samtidig skal det være fremtidssikret, så det også er til at arbejde med efter 2023, hvor pilotprojektet og projekt “Bedre vilkår for cykelturismen” er gennemført.

Det helt overordnede spørgsmål er: Hvor og hvordan forankrer vi det digitale værktøj? Når vi ved dét, kan vi begynde at importere godkendte data fra de mange forskellige relevante baser, vi har at trække på. Vi skal jo ikke til at opfinde noget nyt, men data skal vaskes, behandles og valideres, inden vi kan strukturere informationen, målrette den og gøre data klar til brugerplatformen.

Indhold fra mange kilder

Databasen kommer til at bestå af flere lag:

  1. veje og stier (og ikke alle er lige godt dokumenteret i dag)
  2. ruter (nationale, regionale, lokale og fra destinationerne, både skiltede ruter og ruteforslag)
  3. interessepunkter
  4. knudepunktsnet
  5. skilte osv.
Vedligeholdelse og koordinering

Netværket har kun relevans, hvis databasens indhold altid er opdateret. Vi skal altså koordinere ændringer i veje, ruter, knudepunkter, skiltning, seværdigheder, åbningstider osv. osv.) på tværs af statslige, regionale, kommunale og private instanser og aktører. Det kan til dels klares med automatisk opdatering og machine learning, men hvem har ansvaret og overblikket? Hvem sørger for, at Præstø får nye skilte, når en rute bliver omlagt – og hvordan foregår det rent praktisk? Med mange interessenter bliver det tvingende nødvendigt, at der til enhver tid er adgang til aktuel og korrekt information om databasens indhold.

Samarbejde på tværs

Selv om vi arbejder videre på eksisterende datasæt og dermed ikke påfører de involverede parter ekstra arbejdsopgaver, kommer det selvfølgelig til at kræve ressourcer at vedligeholde fremtidens rekreative netværk, både digitalt og ude i den virkelige verden. Til gengæld får vi et effektivt og koordineret system, som alle landets kommuner også kan hente valid information fra til egne platforme. For eksempel Vejle, som inspirerer sine borgere til at bruge naturen mere med kort-løsningen “Udeliv Vejle”, der samler ruteforslag, aktiviteter, overnatning, seværdigheder og praktiske oplysninger. Og knudepunktsnetværket vil generere helt nye muligheder for at videndele og samarbejde på tværs.