knudepunkter.dk
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Dansk Cykelturisme
Dansk Vandrelaug
Dansk Kyst- og Naturturisme 
Billund Kommune
Bornholm Regionskommune
Næstved Kommune
Vejle Kommune
Vordingborg Kommune
Destination Bornholm
Destination SydkystDanmark
Destination Trekantsomraadet

Projektet er støttet af Friluftsrådet med 5 mio. kr.