Projektets indsatsområder

Projektets indsatsområder

Sådan skaber vi et netværk, der fungerer

Projekt “Fremtidens rekreative netværk” hviler på en solid basis af viden og erfaring, samlet i ind- og udland. Vi udvælger og gentænker de elementer, som kan indgå i en ny og fleksibel struktur.

Vi har defineret seks indsatsområder i projektet. De er ligevægtige og indbyrdes afhængige, og vi skal opfylde målene for hvert område, hvis det nye netværk skal blive en succes. Og det skal det.

Brugere

Vi har fokus på de brugere, der skal have glæde af det rekreative netværk. Alle de mennesker, der i højere grad skal ud at vandre eller cykle til hverdag, i fritiden og i ferierne.

Wayfinding

Vores information til brugerne skal være entydig, troværdig og konsistent. Vi skal tilbyde nem navigation og udvikle pejlemærker, som er lette at afkode, både on- og offline.

Formidling

Vi udvikler to kommunikationsplatforme: en til brugere og en til samarbejdspartnere. Alle interesserede skal nemt kunne følge projektet og meget gerne også bidrage. Vi informerer løbende via hjemmesider og nyhedsbreve.

Organisation

Projektet hænger sammen med den nationale indsats “Bedre vilkår for cykelturismen”, og vi skal sikre en organisation, der forankrer begge projekter hos alle relevante myndigheder og interessenter.

Infrastruktur

Vi tager udgangspunkt i eksisterende stier, veje og rutenet. Vi kortlægger de strækninger, som er af høj kvalitet, og afmærker dem i knudepunktsnetværket.

Database

Hvordan kan vi tilbyde brugerne et smidigt og fremtidssikret digitalt værktøj? Vi kommer med anbefalinger til, hvordan vi digitaliserer og koordinerer på et landsdækkende plan.