Tak for i år 💫

Tak for i år 💫

FREM er netværk på alle niveauer

Efter det første af tre år er det mest synlige resultat af indsatsen selvfølgelig alle skiltene på Bornholm og ved Præstø, Vejle og Sønder Omme. Vejdirektoratet gav god feedback og derefter dispensation til opsætning, og nu tester vi, hvilket af de fire design der fungerer bedst.

De fire områder er repræsentative for Danmark, så vi har solid grund at bygge videre på – både med hensyn til afmærkning og de kort, vi har designet til knudepunktsnetværket.

Et omhyggeligt forarbejde

Inden vi nåede så langt, skulle vi først udvikle kriterier og metoder for, hvordan man kortlægger infrastruktur og definerer rekreativ værdi. Vi designer det nye netværk med fokus på målgrupperne, og vi har også gennemført en række brugerundersøgelser, så vi kender deres ønsker og behov.

Mange har hjulpet undervejs: projektpartnere, kommunale samarbejdspartnere, destinationer, skilteproducenter, friluftsorganisationer og eksperter i brugerundersøgelser, og tak for det!

Et bredt samarbejde

Her sidst på året har vi nedsat en faggruppe af danske wayfinding-specialister, som skal hjælpe med at optimere den visuel identitet. Inklusion er et vigtigt mål, og vi etablerer fokusgrupper i samarbejde med Røde Kors og medlemmer af Dansk Handicaporganisationer. Derudover koordinerer vi med andre friluftsprojekter, og ud over Dansk Kyst- og Naturturisme kommer vi til at samarbejde med de tre nye, nationale projekter: På sporet af Danmark, Danmarks Naturstier og Natur for Alle.

Illustration: Marco Berends

Kommunikation og videndeling

I forbindelse med lanceringen af pilotnetværket udsendte vi lokale og nationale pressemeddelelser og stillede op til interview for at gøre opmærksom på, at vi snart kan opleve den danske natur på helt nye måder. Vi holder også oplæg på konferencer, publicerer artikler her på siden og poster løbende nyheder på LinkedIn. Følg os gerne!

Her kan du se teamet
Her kan du downloade et kort, hvis du vil ud at cykle