En brugerorienteret proces

En brugerorienteret proces

Illustration: Marco Berends

Det er lokalbeboerne og turister fra ind- og udland, der skal ud at vandre og cykle i det nye knudepunktsnetværk. Borgerne og de lokale foreninger kender alt til området og ved, hvor der potentiale, og hvor der er forhindringer. Deres input er guld værd.
Lodsejerne er i sagens natur også vigtige at få i tale, for vi udbygger eksisterende netværk ved at aktivere flere strækninger. Det højner kvaliteten, når vi kan mindske presset på de naturskønne stier og veje.
Destinationerne bidrager med nyttig viden om turisternes behov, så vi kan tilgodese de cykelglade tyskere i Jylland og familien fra Faxe, der cykler på Bornholm i efterårsferien. Og kommunerne er selvfølgelig altafgørende for, at vi overhovedet får et knudepunktsnetværk: De bidrager med alt fra teoretisk sparring til rå manpower, når der skal bankes skilte i jorden.

De helt nødvendige data

Er data objektive? Delvist. Vi kan jo se på et kort, om en strækning er egnet eller ej. Men ’egnet’ betyder ikke nødvendigvis, at det er fint at bevæge sig på strækningen. Måske er der ingen udsigt, måske er biltrafikken for voldsom.
Derfor arbejder vi med begrebet ’rekreativ værdi’ og vurderer hver enkelt bid vej eller sti på en 9-trinsskala, så vi kan udvælge de bedste. Og så konfererer vi gerne med de lokale brugere: Har vi ret i vores vurdering?
Men det er selvfølgelig helt nødvendigt med faktuelle og transparente data, som kan effektivisere processen og deles på tværs af alle interessenter og alle systemer, nutidige og kommende.

Ekspertrollen

I udviklingen af pilotnetværket samarbejder vi med en række fagfolk i ind- og udland. Vi lærer af erfaringerne med knudepunktsnetværk i andre europæiske lande, inddrager wayfinding-specialister og holder møder med handicaporganisationer, så vi sikrer adgang for alle mennesker.
Samarbejdspartnerne fungerer som konsulenter, der er med til at fortolke alle de mange forskelligartede input, så vi kan træffe de nødvendige beslutninger. Målet er en overskuelig ’plug and play’-løsning, så kommunerne rundt om i landet nemt kan etablere knudepunktsnetværk på baggrund af resultaterne fra pilotområderne.

Har du spørgsmål eller gode ideer? Så hører vi meget gerne fra dig: skriv til Marco Berends (link).